Posty

034 Interview mit Jon | wywiad z Jonem

033 Interview mit Mateusz | Wywiad z Mateuszem

032 Zertifikaten | Certyfikaty

Niemiecki dla IT na wakacjach

031 Über SQL auf Deutsch | O SQLu po niemiecku

030 Versionsverwaltung | System kontorli wersji

029 ALM? Was ist das? | ALM? Co to takiego?

028 Entwickler Werkzeuge im Webbrowser | Narzędzia deweloperskie w przeglądarce

027 Befehlszeilenschnittstelle | Interfejs linii komend

026 Schreiben des Codes | Pisanie kodu

025 Anwendungsfenster | Okno aplikacji

024 Was ist gemeint? | O co chodzi?