044 [ISTQB] Testen im Softwareentwicklungslebenszyklus, Teil 2 | Testowanie w cyklu życia oprogramowania, cz. 2Możesz też posłuchać na:

DE

PL

Einführung

Wstęp

In heutige Folge wird der zweit Teil der Begriffen aus dem Kapitel Testen im Softwareentwicklungslebenszyklus aus ISTQB Foundation Lehrplan. Unter anderem werde ich sagn was sind testy regresji, testy integracyjne, testy systemowe und wie sagt man das auf deutsch? Das alles und noch viel mehr heute.
Also los damit.

W dzisiejszym odcinku druga część pojęć z rozdziału Testowanie w cyklu życia oprogramowania Sylabusa ISTQB. Będzie m.in. co to są testy regresji, testy integracyjne, testy systemowe i jak to się mówi po niemiecku? To i dużo więcej dzisiaj. Jeszcze szybka zapowiedź po niemiecku i lecimy z tematem.

Mała prywata… hmmm w sumie cały podcast to moja prywata, to jedno z zalet jego posiadania. No ale do sedna: Chciałem podziękować Ewie za polecenie podcastu na Linkedinie. Skoro został polecony to czuję się zobowiązany aby kolejny odcinek był lepszy od poprzedniego. Ewa udziela się w Geek Girls Carrots i napisała świetnego ebooka o starcie w IT. Więc jeśli znasz kogoś kto się waha czy IT jest dla niej to polecam książkę Ewy. Tak na marginesie dodam, że ebook jest bardziej skierowany dla dziewczyn, co dość zrozumiałe jako że Ewa udziela się w Carrotkach.

Vokabular Überblick

Przegląd słownictwa

 1. kommerzielle Standardsoftware - Ein Softwareprodukt, das für den allgemeinen Markt entwickelt wurde, d.h. eine große Anzahl von Kunden, und das in identischer Form an viele Kunden ausgeliefert wird.
 2. Komponentenintegrationstest - Testen wird durchgeführt mit dem Ziel, Fehlerzustände in den Schnittstellen und dem Zusammenwirken der integrierten Komponenten aufzudecken.
 3. Komponententest - Testen einer (einzelnen) Komponente.
 4. nicht-funktionaler Test - Testen der Eigenschaften eines System, die nicht direkt mit der Funktionalität in Verbindung stehen, z.B. Zuverlässigkeit, Effizienz, Gebrauchstauglichkeit, Änderbarkeit und Übertragbarkeit.
 5. Regressionstest - Erneutes Testen eines bereits getesteten Programms bzw. einer Teilfunktionalität nach deren Modifikation. Ziel ist es nachzuweisen, dass durch die vorgenommenen Änderungen keine Fehlerzustände eingebaut oder (bisher maskierte Fehlerzustände) freigelegt wurden. Anmerkung: Ein Regressionstest wird durchgeführt, wenn die Software oder ihre Umgebung verändert wurde.
 6. regulatorischer Abnahmetest - Testen mit dem Ziel, die Konformität einer Komponente oder eines Systems zu bestimmen.
 7. sequenzielles Entwicklungsmodell - Ein Entwicklungsmodell, bei dem ein komplettes System in einer Abfolge von mehreren diskreten, aufeinander folgenden Phasen ohne Überlappung entwickelt wird.
 8. Systemintegrationstest - Testen der Integration von Systemen und Paketen, Testen der Schnittstellen zu einer externen Organisation (z.B. Electronic Data Interchange oder Internet).
 9. Systemtest - Testen eines integrierten Systems, um sicherzustellen, dass es spezifizierte Anforderungen erfüllt.
 1. Oprogramowanie do powszechnej sprzedaży - Oprogramowanie stanowiące produkt wytworzony na szeroki rynek, tj. dla dużej liczby klientów, które jest dostarczane wielu klientom w identycznej postaci. (COTS od ang. Commercial off-the-Shelf).
 2. Testowanie integracji modułów (testowanie połączenia) - Testy wykonywane w celu wykrycia usterek w interfejsach i interakcjach pomiędzy integrowanymi modułami.
 3. Testowanie komponentów (testowanie jednostkowe, testowanie modułowe) - Poziom testów, który koncentruje się na poszczególnych modułach sprzętowych lub programowych.
 4. Testy niefunkcjonalne - Testowanie przeprowadzane w celu sprawdzenia zgodności modułu lub systemu z wymaganiami niefunkcjonalnymi.
 5. Testy regresji - Rodzaj testowania związanego ze zmianami mającego na celu wykrycie, czy defekty zostały wprowadzone lub odkryte w niezmienionych obszarach oprogramowania.
 6. Testy zgodności (testy uregulowań, testowanie w oparciu o standardy, testy uległości) - Testowanie mające na celu określenie zgodności modułu albo systemu.
 7. Sekwencyjny model wytwarzania oprogramowania - Typ modelu cyklu wytwarzania oprogramowania, w którym kompletny system jest wytwarzany sekwencyjnie w oddzielnych, kolejnych, niezachodzących na siebie fazach (np. model V).
 8. Systemintegrationstest - Poziom testów koncentrujący się na interakcjach między modułami lub systemami.
 9. Testy systemowe - Poziom testów, który koncentruje się na sprawdzeniu, czy system jako całość spełnia określone wymagania.

Zusammenfassung

Podsumowanie

.Das ist alles für heute. Ich hoffe, dass der Inhalt heutiger Folge nützlich für dich sein wird. Die letzte 9 Begriffe aus diesem Kapitel wird es in der nächste Folge in 2 Wochen geben. Bei Fragen oder konstruktive Kritik schreib ein Kommentar unter den Artikel oder schick mir ein E-mail an niemieckidlait@gmail.com. Du kannst auch ein Thema für neue Folgen vorschlagen.

To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że treść dzisiejszego odcinka będzie dla ciebie przydatna. Ostatnie 9 pojęć z tego rozdziału będzie w następnym odcinku za 2 tygodnie. Przy pytaniach lub konstruktywnej krytyce zostaw komentarz pod artykułem lub napisz mi maila na adres niemieckidlait@gmail.com. Możesz też zaproponować do nowych odcinków.Polecam również wysłuchanie wersji audio ponieważ jest ona pełniesza i zawiera m.in. kącik poleceń podcastów - dzisiaj o Słowiańskich demonachKomentarze