021 Der erste und der letzte Arbeitstag | Pierwszy i ostatni dzień w pracyDE

PL

Einführung

Wstęp

Ich muss etwas zugeben, mit Anfang dieses Jahres habe ich den Arbeitgeber gewechselt und ich denke, dass es ein gutes Thema für diese Folge ist. Ich meine nicht exakt meine Arbeits wechsel, sondern allgemein das Thema zu neue Arbeit zu gehen. Die Formalitäten bei den alten Arbeitsgeber zu erledigen und sich mit den alten Kollegen Kolleginnen zu Verabschieden. So wie auch die ersten Tagen bei den neuen Arbeitgeber und sich den neuen Mitarbeiter vorzustellen. Das Thema der erste Folge war Sich vorstellen also wenn du mehr über Vorstellungen wissen willst dann empfehle ich dir die Folge 001.

Muszę się do czegoś przyznać, z początkiem roku zmieniłem pracodawcę i myślę, że jest to dobry temat na odcinek. Tzn. nie dosłownie moja zmiana pracy, ale ogólnie tematem odejścia od jednego pracodawcy, załatwienie formalności i pożegnanie się z kolegami/koleżankami z pracy oraz przejście do nowego pracodawcy uporanie się z formalnościami i przywitanie się z nowymi współpracownikami. Tematem pierwszego odcinka było przedstawianie się, więc jeśli go nie słuchałeś/nie słuchałaś to polecam.

Letzte Tage beim vorherigen Arbeitgeber

Ostatnie dni u poprzedniego pracodawcy

Zuerst die Formalitäten. Häufig musst du sich von den anvertrauten Dienstausrüstung zu erklären, wie z.B.: Dienstrechner, Diensthandy, Zugangskarten, Dienstkreditkarte usw. Oft erfolgt das durch eine Laufzettel.

Die nächste Stufe ist den Arbeitgeber die Kontakt zu hinterlassen: Hausadresse, E-mailadresse, Telefonnummer. Dank dem ist der Arbeitgeber in der lage dir die Steuererklärung zu schicken (in Polen ist das PIT-11). Und wenn aus irgendeinem grund der Arbeitgeber sich mit dir in kontakt setzen will, dann kann er dir ein E-mail schreiben oder dich anrufen.

Der letzte Teil ist nicht mit den Formalitäten verbunden, sondern um die guten guten Beziehungen mit den Kollegen von der Arbeit behalten, nämlich sich verabschieden. Ich persönlich schicke ein Verabschiedungs-E-mail, weil das Team verstreut ist und die Mitglieder in verschiedene Städte arbeiten. Ein Verabschiedungs-E-mail könnte z.B. so aussehen:

Hallo,

Heute ist mein letzter Arbeitstag bei Firma X. Ich will euch allen herzlich danken für die Zusammenarbeit. Es war ein Vergnügen mit euch zusammen zu arbeiten. Ich habe viel gelernt und sehr wertvolle Erfahrung gesammelt. Danke für alles und hoffentlich werden wir uns sehen in der Zukunft.

Mit freundlichen Grüßen
Krzysiek

Na początek załatwienie formalności. Często musisz się rozliczyć ze wszystkiego co ci powierzył pracodawca: komputer, telefon, karty dostępu do budynku, karty kredytowe itd. Często służy do tego karta obiegowa, czyli obiegówka.

Kolejny etap to pozostawianie do siebie pracodawcy namiarów adresowych na siebie. Adres pocztowy, adres email, telefon kontaktowy. Dzięki temu pracodawca prześle ci zeznanie podatkowe (PIT-11), a gdy z jakiegoś powodu będzie potrzebował się z tobą skontaktować to może to zrobić mailowo lub telefonicznie.

Ostatnia część już nie wiąże się z formalnościami, a raczej na podtrzymanie dobrych relacji ze znajomymi z pracy, czyli pożegnanie się. Osobiście zwykle wysyłam maila pożegnalnego, ze względu na to, że zespół zwykle jest rozproszony i jego członkowie pracują w różnych miastach. Przykładowy mail pożegnalny po niemiecku może brzmieć tak:

Cześć,

Dzisiaj jest mój ostatni dzień pracy w firmie X. Chcę wam serdecznie podziękować za współpracę. Praca z wami była dla mnie przyjemnością. Dużo się nauczyłem i zdobyłem cenne doświadczenie. Dziękuję za wszystko i mam nadzieję, że spotkamy się w przyszłości.

Pozdrawiam,
Krzysiek

Erste Tage beim neuen Arbeitgeber

Pierwsze dni u nowego pracodawcy

Wenn du zu eine grosse Korporation rüber gehst, dann wehren den ersten Tag oder sogar mehrere Tage gibt es sogenannte (sog.) Willkommen Tage (oder in Neudeutsch Onboarding). Während diese unterschreibst du den Arbeitsvertrag, es gibt die obligatorische schulungen wie z.B. Arbeitsschutz und Arbeitshygiene, es wird die Strategie und die Werten der Firma vorgestellt usw. In diesen Tagen bekommst du auch die Computerausrüstung. Manchmal bekommst du ein sog. Buddy zugewiesen, der dir hilft sich zurecht in der neue Umgebung zu finden. Wenn du ein Problem hast, dann wendest du dich an ihn.

In kleineren Firmen ist der Onboarding Prozess nicht so ausgebaut. Normalerweise ist er beschränkt nur auf zuweisung eines buddies.

Ein kleiner Tipp: es ist gut den Buddie zu fragen was lohnt sich in den ersten Tagen zu organisieren, was nicht in den offiziellen Materialne für neue Mitarbeiter steht, z.B. zusätzliche Ausrüstung wie ein zweiter Monitor.

Jeśli przechodzisz do dużej korporacji to zwykle pierwszy dzień lub nawet kilka pierwszych dni to tzw. dni powitalne. W ich trakcie następuje podpisanie umowy, podstawowe szkolenie np. BHP, przedstawiana jest strategia firmy jej wartości i takie tam. W ich trakcie także otrzymuje się sprzęt komputerowy. Czasem dostajesz tzw. buddiego, czyli jakiegoś pracownika który pomaga ci odnaleźć się w nowym otoczeniu. Jeśli masz z czymś problem to się do niego zwracasz o pomoc.

W mniejszych firmach zwykle nie ma tak rozbudowanego procesu przyjęcia nowego pracownika. Zwykle ogranicza się do wyznaczenia buddiego.

Mała rada warto wypytać się buddiego o to co warto sobie załatwić na początku a czego nie znajdziesz w oficjalnych informacjach dla nowych pracowników, np.: dodatkowe wyposażenie jak drugi monitor.

Zusammenfassung

Podsumowanie

Ich hoffe dass die Informationen aus diese Folge für dich hilfreich sein werden. In den Kommentaren unter den Artikel kannst du mitteilen wenn dir etwas zu dem Thema fehlte. Du kannst auch dort vorschlagen ein Thema für nächsten Folgen oder eine konstruktive Kritik schreiben. Du kannst mich auch per Mail erreichen. Schreib an niemieckidlait@gmail.com

Mam nadzieję, że informacje zawarte w tym odcinku będą dla ciebie pomocne. W komentarzach pod artykułem możesz dać mi znać jeśli czegoś ci zabrakło w ramach tego tematu. Możesz w nich też zaproponować temat na kolejne odcinki lub napisać konstruktywną krytykę. Możesz się też ze mną skontaktować mailowo. Napisz na adres niemieckidlait@gmail.com.Das Vokabular | słownictwo:

der Laufzettel - obiegówka

die Steuererklärung - zeznanie podatkowe

Arbeitsschutz und Arbeitshygiene - BHP

die Computerausrüstung - sprzęt komputerowy

Komentarze