038 Grundlagen des Testens, Teil 1 | Podstawy testów cz.1Możesz też posłuchać na:

DE

PL

Einführung

Wstęp

Es ist die Zeit gekommen um das heutiges Thema zu verraten. Seltsam, dass er erst jetzt auftaucht, weil es einer der ersten Themen der mir in den Sinn kam, als ich überlegte über was könnte ich in diesem Podcast erzählen, noch vor der erste Folge. Das Thema ist das Vokabular verwendet in den Lehrplan ISTQB Foundation, also es wird ein Überblick durch Grundbegriffe aus dem Bereich Softwaretests. Der Lehrplan ist ziemlich lang also heute wird der erste Teil von Begriffen aus den Kapitel 1 “Grundlagen des Testens”. Insgesamt gibt es 30 Begriffe im Kapitel, also heute wird es die erste 10 geben. Ich denke, dass es eine gute Menge ist um auf einmal zu absorbieren.
Also los damit

Nadszedł czas wyjawić dzisiejszy temat. Dziwne że dopiero teraz się pojawił, ponieważ jest to jeden z pierwszych tematów jaki przyszedł mi do głowy gdy zastanawiałem się o czym mógłbym opowiadać w tym podcaście, jeszcze zanim pojawił się pierwszy odcinek. Temat jest słownictwo używane w Sylabusie ISTQB Foundation, czyli będzie to przegląd przez podstawowe pojęcie z dziedziny testów oprogramowania. Sylabus jest dość długi, więc dzisiaj pierwsza część pojęć z rozdziału pierwszego zatytułowanego “Podstawy testów”. W sumie w tym rozdziale jest 30 pojęć, więc dzisiaj będzie pierwsza 10. Myślę, że to odpowiednia ilość do przyswojenia na raz.

Vokabular Überblick

Przegląd słownictwa

Zuerst muss ich etwas über den ISTQB Lehrplan sagen. Ich habe mir die Englische und Polnische Version des Lehrplans vergleicht und ich stellte fest, dass meine Englisch kenntinise sind auf den selben Niveau wie Polnische, zumindestens wenn es um den inhalt von den Lehrplan geht. Aber im ernst die Sprache verwendet in ISTQB Lehrplan ist bisschen schwer. Trotzdem denke ich, dass es die beste Quelle von Testvokaular ist.

 • Fehlerwirkung - Abweichung einer Komponente/eines Systems von der erwarteten Lieferung, Leistung oder dem Ergebnis.
 • Fehlerzustand - Defekt (innerer Fehlerzustand) in einer Komponente oder einem System, der eine geforderte Funktion des Produkts beeinträchtigen kann, z.B. inkorrekte Anweisung oder Datendefinition. Ein Fehlerzustand, der zur Laufzeit angetroffen wird, kann eine Fehlerwirkung einer Komponente oder Systems verursachen.
 • Fehlhandlung - Die menschliche Handlung, die zu einem falschen Ergebnis führt.
 • Grundursache - Die Ursache eines Fehlerzustands. Wenn man sie behebt, dann wird das Vorkommen der Fehlerart reduziert oder eliminiert.
 • Qualität - Der Grad, in dem ein System, eine Komponente oder ein Prozess die Kundenerwartungen und -bedürfnisse erfüllt.
 • Qualitätssicherung - Teil des Qualitätsmanagements, das darauf gerichtet ist, Vertrauen in die Erfüllung der Qualitätsanforderungen zu erzeugen.
 • Rückverfolgbarkeit - Die Fähigkeit, zusammengehörige Teile von Dokumentation und Software zu identifizieren, insbesondere die Anforderungen mit den dazu gehörigen Testfällen.
 • Testablauf - Eine Folge von Testfällen in der Reihenfolge ihrer Durchführung, mit allen erforderlichen Aktionen zur Herstellung der Vorbedingungen und zum Aufräumen nach der Durchführung
 • Testabschluss - Die Aktivität, die Testmittel für eine spätere Anwendung verfügbar macht, Testumgebungen in einem verwendbaren Zustand hinterlässt, und die Testergebnisse den relevanten Stakeholdern kommuniziert.
 • Testanalyse - Der Vorgang, die Testbasis zu analysieren und Testziele zu definieren.

Na początek chcę coś powiedzieć i sylabusie ISTQB. Porównałem angielską i polską wersję sylabusa i doszedłem do wniosku, że moja znajomość angielskiego jest na takim samym poziomie jak polskiego, przynajmniej w zakresie treści sylabusa. Już tak na poważnie słownictwo użyta w sylabusach ISTQB jest dość ciężkie. Mimo to uważam, że jest to najlepsze źródło słownictwa testów.

 • awaria - Zdarzenie, w którym moduł lub system nie wykonuje wymaganej funkcji w określonym zakresie.
 • defekt - Niedoskonałość lub wada produktu pracy, polegająca na niespełnieniu wymagań.
 • błąd (pomyłka) - Działanie człowieka powodujące powstanie nieprawidłowego rezultatu.
 • podstawowa przyczyna - Przyczyna defektu, która – gdy zostanie wyeliminowana – wystąpienie tego typu defektu redukuje lub usuwa.
 • jakość - Stopień, w jakim moduł, system lub proces spełnia określone wymagania i/lub spełnia potrzeby i oczekiwania klienta lub użytkownika.
 • zapewnienie jakości - Działania skoncentrowane na zapewnieniu, że wymagania jakościowe będą spełnione.
 • śledzenie - Stopień, w jakim można ustalić relację pomiędzy dwoma lub większą liczbą produktów prac.
 • procedura testowa - Sekwencja przypadków testowych w kolejności wykonywania oraz wszelkie powiązane działania, które mogą być wymagane do ustanowienia warunków wstępnych i wszelkich czynności podsumowujących po wykonaniu.
 • ukończenie testów - Czynność obejmująca udostępnianie testaliów dla późniejszego użycia, pozostawianie środowisk testowych w zadowalającym stanie i komunikowanie wyników testowania odpowiednim interesariuszom.
 • analiza testów - Czynność polegająca na identyfikowaniu warunków testowych w wyniku analizy podstawy testów.

Zusammenfassung

Podsumowanie

Das ist alles für heute. Den nächsten Teil der Begriffe wird in zwei Wochen da sein, in der nächste Folge von “Deutsch Für IT”. Bei Fragen oder konstruktive Kritik geh schreib ein Kommentar unter den Artikel oder schick mir ein E-mail an niemieckidlait@gmail.com.

To wszystko na dzisiaj. Następna część pojęć będzie za dwa tygodnie w następnym odcinku “Niemieckiego dla IT”. Przy pytaniach lub konstruktywnej krytyce zostaw komentarz pod artykułem lub napisz mi maila na adres niemieckidlait@gmail.com.

Konkurs: do wygrania kupon na 30 dniowy dostęp do pełnej wersji aplikacji Empik Go. Pytanie konkursowe:
Co to są "testalia" i z jakim słowem się rymuje?
Odpiwiedzi prześlij na niemieckidlait@gmail.com, a 5 najciekawszych zostanie nagrodzonych.Komentarze