032 Zertifikaten | CertyfikatyMożesz też posłuchać na:

DE

PL

Einführung

Wstęp

Dzisiaj o certyfikatach w IT. Jakie są rodzaje certyfikatów? Czy warto robić certyfikaty? Które wybrać?

Heute über Zertifikaten in IT. Was für Arten von Zertifikaten gibt es? Lohnt es sich überhaupt solche Zertifikaten zu machen? Welche von den wählen?

Was fuer Zertifikaten gibt es?

Jakie Certyfikaty są dostępne?

Zuerst will ich dir sagen was fuer Zertifikaten gibt es. Man kann sie auf verschiedene weise teilen. Zuerst in welchen Bereich von IT will man den Zertifikat machen. Ich denke dass in allen von den Bereichen gibt es ein Zertifikat, sogar mehrere. Z.B. Netzwerke, Datenbanken, Sicherheit, Testen u.a.

Manche Zertifikaten können Zeitbefristet sein. Das heißt nach eine bestimmte Zeit laufen sie aus. Meistens sind es 3 Jahre. Nach den 3 Jahren muss man sie Prüfung neu bestehen. Oder innerhalb diese 3 Jahren Punkte sammeln, z.B. für teilnahme in eine Konferenz, und wenn man genügend Punkte gesammelt hat wird der Zertifikat verlängert. Aber es gibt auch Zertifikate die nie auslaufen. Ein Beispiel von einem Zertifikat der niemals ausläuft ist ISTQB. Ein Zeitbefristet Zertifikat ist CompTIA Security Plus.

Es gibt auch Zertifikate die von Lieferanten einer Software kommen oder auch von unabhängigen Institutionen. Die Unabhängigen sagen, dass dank ihren Zertifikates kannst du sich in jeder Anwendung wiederfinden egal von welchem Lieferanten sie kommt. Die Lieferanten meinen das ihre Anwendung die beste ist, also es lohnt sich von den besten Zertifizieren lassen.

Na początek chcę powiedzieć jakie certyfikaty są dostępne. Można je podzielić na różne sposoby. Po pierwsze w jakim obszarze IT chcesz się certyfikować. Myślę, że w każdym jest dostępny jakiś certyfikat, a nawet więcej niż jeden, np.: sieci internetowe, bazy danych, bezpieczeństwo, testowanie i in.

Niektóre certyfikaty mogą być ograniczone czasowo. To znaczy, że po określonym czasie wygasają. Najczęściej są to 3 lata. Po tych 3 latach trzeba ponownie zdać egzamin. Ewentualnie w ciągu tych 3 lat można zdobywać punkty, np. za uczestnictwo w konferencjach, po zdobyciu wystarczającej liczby punktów certyfikat zostaje przedłużony. Są też certyfikaty które nigdy nie wygasają. Przykładem takiego certyfikatu jest ISTQB. Certyfikatem ograniczonym czasowo jest CompTIA Security Plus.

Są też certyfikaty wystawiane przez dostawców oprogramowania jak i przez niezależne instytucje. Niezależni twierdzą, że dzięki ich certyfikatowi możesz pracować na każdym oprogramowaniu niezależne od kogo pochodzi. Dostawcy oprogramowania za to mówią, że ich aplikacja jest najlepsza, więc warto się certyfikować przez najlepszych.

Macht es sinn Zertifikate zu machen?

Czy robienie certyfikatów ma sens?

Ein von meinen ehemaligen Managern aus Deutschland meinte, dass die Zertifikate nichts bedeuten, nur die Erfahrung zählt. Er sah es so, dass um die Prüfung zu bestehen jeder lernt auswendig das Material ohne es zu verstehen, danach haben sie den Zertifikat aber kein Verständnis worum es geht. Nach einem Jahr vergessen sie alles und es bleibt nur der Zertifikat versteck irgendwo in der Schublade.

Zum Teil gebe ich ihn recht. Man soll Zertifikate mit Köpfchen machen, also geplant. Ein häufige Fehler ist, dass Leute machen alle Zertifikate, die der Arbeitgeber bietet. Mit dem Motto “Wenn es kostenlos ist dann warum nicht?”. Die Antwort lautet: Weil du wirst viele Zertifikate haben die nicht viel gemeinsam miteinander haben. Das sieht in den Lebenslauf schlecht aus, als ob du wusstest nicht was du in dein Berufsleben machen willst.

Oft ist es so dass es gibt mehrere Stufen von Zertifikate für ein bestimmten IT-Bereich gibt. Man fängt mit der Grundstufe an und bei bedarf macht man weitere Stufen. In solchen Fall sieht es viel besser aus. Man sieht den Entwicklungspfad, in welche richtung jemand sich spezialisieren will.

Jeden z moich byłych managerów z Niemiec był zdania, że certyfikaty nic nie znaczą, liczy się tylko doświadczenie. On widział to tak, że aby zdać egzamin każdy uczy się materiału na pamięć bez jego zrozumienia, po czym zdaje certyfikat ale nie wie o co chodzi. Po kilku latach zapomina wszystko i pozostaje jedynie certyfikat ukryty gdzieś w szufladzie.

Po części przyznaję mu rację. Certyfikaty należy robić z głową, czyli w sposób zaplanowany. Częstym błędem jest, że ludzie robią certyfikaty oferowane przez pracodawcę. Zgodnie z zasadą “skoro jest za darmo to czemu nie?”. Odpowiedź brzmi: bo będziesz miał wiele certyfikatów, które niewiele mają ze sobą wspólnego. To nie wygląda dobrze w CV, jakbyś nie wiedział co chcesz w życiu robić.

Często jest kilka stopni certyfikatu dla danego obszaru IT. Zaczyna się od stopnia podstawowego i w zależności od potrzeb robi się kolejne stopnie. W takim wypadku wygląda to dużo lepiej w CV. Widać ścieżkę rozwoju, w którym kierunku ktoś chce się specjalizować.

Für welchen Zertifikat sollte man sich entscheiden?

Na jakie certyfikaty się zdecydować?

Es kann sein, dass es mehrere Zertifikate für einen Bereich gibt. Und man hat die Qual der Wahl. Für welchen Zertifikat sich entscheiden? Für einen Vendor-neutral, also unabhängigen Anbieter? Oder ist es doch besser für einen Zertifikat von einen Anbieter zu entscheiden? Darauf gibt es eine universelle Antwort: es Hängt Ab… Wenn es in den Bereich einen Top-Anbieter gibt, denen Produkte alle nutzen, oder andere Anbieter in den Bereich nachmachen, dann ich persönlich würde mich für ein Zertifikat von den Anbieter entscheiden. Z.B. Oracle in Bereich von Datenbanken, Cisco in Bereich von Netzwerken. In anderen Fall denke ich dass ein Unabhängiger Anbieter die bessere lösung ist.
Aber die goldene Regel ist: bevor du dich für einen Zertifikat entscheidest, geh auf einem Portal mit Arbeitsangebote und suche nach den Namen des Zertifikats. Je mehr Suchergebnisse desto besser lohnt es sich den Zertifikat zu machen.

Może się tak zdarzyć, że jest więcej niż jeden certyfikat w danym obszarze. Ma się wtedy problem z wyborem. Na jaki certyfikat się zdecydować? Na jakiś niezależny od dostawcy? Czy może jednak lepiej jest zdecydować się na certyfikat od jakiegoś producenta? Jest jedna uniwersalna odpowiedź: to zależy… Jeśli w danym obszarze jest jakiś wiodący dostawca, którego produkty wszyscy używają lub konkurencja naśladuje, to osobiście zdecydowałbym się na certyfikat od takiego dostawcy. Np.: Oracle w obszarze baz danych, Cisco w obszarze sieci internetowych. W przeciwnym wypadku myślę, że najlepszym wyjściem byłby certyfikat od niezależny od dostawcy.
Jednak złotą zasadą jest: zanim zdecydujesz się na jakiś certyfikat, wejdź na stronę z ofertami pracy i wyszukaj nazwę certyfikatu. Im więcej wyników wyszukiwania tym bardziej opłaca się zrobić dany certyfikat.

Zusammenfassung

Podsumowanie

Das ist alles für heute. Ich hoffe, dass der Inhalt dieser Folge nützlich für dich sein wird und dir helfen die richtige Entscheidung zu treffen bei einem Zertifikat auswahl. Bei Fragen oder konstruktive Kritik ein Kommentar unter den Artikel oder schick mir ein E-mail an niemieckidlait@gmail.com.

To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że zawartość dzisiejszego odcinka pomoże ci w podjęciu decyzji przy wyborze certyfikatu. Przy pytaniach lub konstruktywnej krytyce napisz komentarz pod artykułem lub napisz mi maila na adres niemieckidlait@gmail.com.Das Wokabular | Słownictwo:

Zeitbefristet - ograniczony czasowo

der Lieferant - dostawca

des Verständnis - zrozumienie [zagadnienia]

der Lebenslauf - życiorys (CV)

das Berufsleben - życie zawodowe

die Qual der Wahl - klęska urodzaju (problem z wyborem)

der Anbieter - sprzedawca, usługowawca, oferent

Komentarze