030 Versionsverwaltung | System kontorli wersjiMożesz też posłuchać na:

DE

PL

Einführung

Wstęp

Versionsverwaltung was ist das eigentlich? Womit hilft das? Darüber werde ich dir heute erzählen.
also loss damit.

Co to jest systemach kontroli wersji? W czym to pomaga? O tym opowiem ci dzisiaj. Teraz nastąpi krótka zapowiedź po niemiecku i lecę z tematem.

Was ist eine Versionsverwaltung?

Co to jest system kontroli wersji?

Also ich fange von vorne an. Was ist ein Versionsverwaltung? Es ist ein Programm der speichert alle versionen von eine Datei oder einen Verzeichnis. Also wenn du irgendeine Datei speicherst alle vorherige Versionen von der Datei werden auch von der Versionsverwaltung gespeichert. Dadurch bist du in der lage eine sehr alte version zu öffnen und auf sie Arbeiten. Warum auf eine alte Dateiversion zu arbeiten? Es kann viele gründe geben. Vor allem es kann vorkommen, dass du spät ein Fehler in der Datei entdeckst und es am einfachsten ist auf eine alte Version neu beginnen als den Fehler zu korrigieren.

Zacznę od początku. Co to jest system kontroli wersji? Jest to program który zapisuje wszystkie wersje pliku lub folderu. Jeśli zapisujesz jakikolwiek plik, to wszystkie poprzednie jego wersje też zostaną zapisane przez system kontroli wersji. Przez to jesteś w stanie otworzyć bardzo starą wersję i na niej pracować. Po co pracować na starej wersji pliku? Może być ku temu wiele powodów. Przede wszystkim może się zdarzyć, że za późno odkryjesz błąd w pliku i najprościej jest zacząć od nowa na starej wersji niż poprawiać błąd.

Die zweite wichtige Sache die Versionsverwaltung ermöglicht ist gleichzeitige Arbeit an derselbe Datei von mehreren Leute. Wenn jemand speichert die Datei Versionsverwaltung kümmert sich darum die Änderungen von den Nutzer zu die vorherige Dateiversion anzupassen. Also wenn du mit eine Kollege/Kollegin gleichzeitig dieselbe Datei bearbeitest, Versionsverwaltung passt eure Änderungen an, damit eine einheitliche Dateiversion entsteht. Natürlich wenn ihr dieselbe Zeile gleichzeitig ändert wollt entsteht ein Konflikt. Die Versionsverwaltung wiess von allein nicht welche Änderung sie nehmen soll, die von dir oder von deinen Kollege/Kollegin. Die Konflikte müssen manuell gelöst werden, bei den Commit. Zu dem was ein Commit ist komme ich gleich.

Drugą ważną sprawa to system kontroli wersji umożliwia jednoczesną pracę na tym samym pliku przez wiele osób. Jeśli ktoś zapisze plik system kontroli wersji dba o to aby zmiany wprowadzone przez użytkownika dopasować do poprzedniej wersji pliku. Jeśli więc pracujesz z kolegą/koleżanką jednocześnie nad tym samym plikiem, to system kontroli wersji dopasowuje wasze zmiany, aby powstała jednolita wersji pliku. Naturalnie gdy w tym samym czasie zmienicie tą samą linijkę powstanie konflikt. System kontroli wersji sam z siebie nie wie którą zmianę ma wziąć twoją czy twojego kolegi/twojej koleżanki. Konflikty muszą manualnie zostać rozwiązane w czasie commitu. Do tego co to jest commit zaraz dojdę.

Wie kriegt man eine Versionsverwaltung?

Jak zorganizować sobie system kontroli wersji?

Wie kriegt man ein Versionsverwaltung zu laufen auf einem Rechner? Man muss ein Versionsverwaltung aus dem Internet herunterladen. Es gibt zwei möglichkeiten: entweder SVN (was eine abkürzung von Subversion ist) oder Git. Git ist bestimmt kostenlos, mit SVN bin ich nicht sicher ob es kostenlos ist. Auf meinen privaten rechner habe ich Git. Wenn du einen von beiden herunterlädst und installierst, dann musst du ein Verzeichnis für das Repositorium schafen. Für einen Projekt machst du ein Repositorium und dort bewahrst du alle deine Dateien auf. Normalerweise gibt es auch ein Server mit den Projektverzeichnis mit den dein lokalen Repositorium synchronisiert wird.

Jak zorganizować sobie system kontroli wersji na komputerze? Trzeba sobie ściągnąć system z Internetu. Są dwie możliwości: albo SVN (co jest skrótem od Subversion) albo Git. Git jest na pewno darmowy, co do SVNa nie jestem pewien czy jest darmowy. U siebie na prywatnym kompie mam Gita. Gdy już ściągniesz jeden z dwóch i zainstalujesz to, musisz stworzyć w jakimś folderze repozytorium. Dla jednego projektu tworzysz jedno repozytorium i w nim przechowujesz wszystkie swoje pliki. Zwykle jest też serwer z folderem projektowym, z którym twoje lokalne repozytorium się synchronizuje.

Wie arbeitet man mit Versionsverwaltung?

Jak się pracuje z systemem kontroli wersji?

Üblicherweise sieht die Arbeit mit Versionsverwaltung wie folgt aus: Du öffnest dein lokales Repositorium, machst ein Update. Auf diese weise alle Änderungen werden aus dem Server zu deinen lokalen Laufwerk heruntergeladen. Wenn du deine Änderungen machst dann machst du ein Commit, also alle deine lokale Änderungen werden zu dem Repositorium auf den Server hochgeladet. Ein Commit soll auch ein Kommentar beinhalten mit der Information was betreffen die Änderungen. Manchmal kann es ein Konflikt bei den Commit geben. In solchen Fall musst du wählen welche Version der Änderung korrekt ist, deine oder die andere.

Zwykle praca z systemem kontroli wersji wygląda w następujący sposób: Otwierasz lokalne repozytorium i robisz update. W ten sposób wszystkie zmiany są ściągane z serwera na twój lokalny dysk. Gdy już dokonasz swoich zmian to robisz commita, czyli twoje lokalne zmiany zostają wysłane do repozytorium na serwerze. Commit powinien zawierać komentarz, który informuje czego dotyczą zmiany. Czasem może dojść do konfliktu w trakcie commitu. W takim wypadku musisz wybrać która wersja zmiany jest poprawna, twoja czy ta druga.

Git oder SVN?

Git czy SVN?

Wie ich schon erwähnt habe privat nutze ich Git. Ich glaube es ist letztens mehr populär. Obwohl die Befehle in Git und SVN sind in 90% gleich. Nur der Befehl in Git beginnt mit “git” und in SVN mit “svn” an. Aber in Git zusätzlich kann man leicht ein externen server haben. Es gibt die Seiten www.github.com oder www.gitlab.com wo du ein Konto anlegen kannst und dort die externe Repositorien aufbewahrst. Dadurch kannst du an deinen Projekten von mehreren Rechten arbeiten. Oder wenn diener Rechner kaputt geht kannst du leicht alle deine Projekte auf ein neuen Rechner herunterladen und weiterarbeiten. Ein anderer Vorteil ist das du kannst leicht den Projekt jemanden zeigen. Z.B. wenn du eine Arbeit suchst dann kannst du den Link zu deinen github oder gitlab in deine Resume einfügen und deine Erfahrung einfach zeigen.

Jak już wspomniałem prywatnie używam Gita. Wydaje mi się, że ostatnio jest on bardziej popularny. Mimo, że komendy w Gicie i SVNie są w 90% takie same. Komendy w Gicie zaczynają się od “git” a w SVNie od “svn”. Jednak w Gicie dodatkowo łatwo o zewnętrzny server. Są strony takie jak www.github.com lub www.gitlab.com gdzie możesz założyć konto i tam przechowywać swoje repozytoria. W ten sposób możesz pracować nad swoim projektem z różnych komputerów. Lub gdy twój komputer się zepsuje możesz w łatwy sposób wszystkie swoje projekty ściągnąć na nowy komputer. Innym plusem jest to, że możesz swój projekt komuś pokazać. Np. gdy szukasz pracy możesz wkleić link do swojego githuba lub gitlaba do CV i zademonstrować swoje doświadczenie.

Zusammenfassung

Podsumowanie

Willst du mehr über Versionsverwaltung wissen oder hören in diesen Podcast? Sag es mir bescheid. Du hast folgende möglichkeiten: per Mail an niemieckidlait@gmail.com. Oder du kannst auch ein Kommentar unter den Artikel 030 (wie der Nummer von diese Folge) schreiben. Du kannst auch eine Sprachnachricht aufnehmen. Finde den Button in den Menu rechts.

Chcesz posłuchać więcej o kontroli wersji w tym podcaście? Daj mi znać. Mozesz to zrobić w jeden z następujących sposobów: przez maila na adres niemieckidlait@gmail.com lub możesz zostawić komentarz pod artykułem 030 (jak nr tego odcinka). Przez nią również możesz nagrać mi wiadomość głosową. Znajdź button w panelu po prawej stronie. To wszystko na dzisiaj.Das Wokabular | Słownictwo:

die Versionsverwaltung - system kontroli wersji

das Verzeichnis - folder

speichern - zapisać

anpassen - dopasować, dostosować

Komentarze