027 Befehlszeilenschnittstelle | Interfejs linii komend
Możesz też posłuchać na:

DE

PL

Einführung

Wstęp

Heutige Folge ist besonders wichtig, weil ich heute ein kleines Jubiläum habe. Die erste Folge von Deutsch für IT erschien ende April 2019, also dieser Podcast ist 1 Jahr alt geworden. Und ich eile dir zu sagen was das Thema ist: Befehlszeilenschnittstelle :D. Weil letztens war über programmieren, habe ich mir gedacht, dass es Zeit ist für die Befehlszeile, die nicht nur durch Entwickler benutzt ist. Bevor ich zu das Thema rübergehe habe ich noch die Bitte, dass du heute bis zu Ende hörst, weil ich eine wichtige Nachricht habe. Und jetzt zum Thema,
also loss damit.

Dzisiejszy odcinek jest o tyle ważny, że mam dzisiaj mały jubileusz. Pierwszy odcinek Niemieckiego dla IT pojawił się pod koniec kwietnia 2019 roku, czyli jest to pierwsza rocznica niniejszego podcastu. Już spieszę powiedzieć co będzie dzisiejszym jubileuszowym tematem: Interfejs linii komend :D. Skoro ostatnio było o programowaniu to pomyślałem sobie, że nastał czas na linię komend, używaną nie tylko przez programistów. Jeszcze przed zapowiedzią po niemiecku mam prośbę o wysłuchanie do końca, ponieważ mam ważny komunikat.

Die Grundbegriffe

Podstawowe pojęcia

PL

  Am Anfang die Grundbegriffe: | Na początek pojęcia podstawowe:
 • die Befehlszeilenschnittstelle - interfejs linii komend
 • die Befehlszeile - linia komend (wiersz komend)
 • die Kommandozeile - oznacza dokładnie to samo czyli wiersz poleceń
 • die Schleife - to osobiście moje ulubione słowo, oznacza ono pętlę. Jest to moje ulubione słowo z tego zakresu tematycznego, bo nigdy bym nie zgadł co ono znaczy, a usłyszałem je po raz pierwszy na kursie programowania w Fortranie na Humboldt Universität zu Berlin. Zabrzmiało jakby miał co najmniej 50 lat, ale ten kurs miałem w 2008 roku :-).
 • der Bindestrich - myślnik, przydatne słowo w kontekście linii komend.
 • die Eingabeaufforderung - znak zachęty
  kto zrozumiał polskie tłumaczenie to proszę dać znać w komentarzu pod artykułem poniżej, rozwiązanie konkursu za tydzień
 • der Eingang - wejście, ale w kontekście informatycznym oznacza informacje podane na wejściu, czyli z angielskiego input.
 • die Eingangsdaten - dane wejściowe
 • der Ausgang - analogicznie oznacza to co dostajemy na wyjściu czyli z angielskiego output.
 • die Ausgangsdaten - dane wyjściowe
 • der Befehl - komenda, polecenie; rozkaz
 • der Kommando - pewnie już się domyślasz, że to synonim do Befehl

DE

PL

Und jetzt ein bisschen mehr praktisch

A teraz nieco bardziej praktycznie

Die Syntax eines Kommandos sieh wie folgt aus: zuerst ist das Kommando, dann die Option und dann folgen die Parameter. Als Beispiel werde ich das Kommando ls nutzen, es listet den Inhalt des Ordners.

 • Man kann nur ls ausführen und der Inhalt des Ordners wird gelistet.
 • Man kann auch schreiben ls -la. Auf diese weise bekommt man als Ausgang eine detaillierte Liste auch mit den versteckten Dateien. Die Buchstaben la sind optionen des Befechls ls. Die Optionen folgen immer einen Bindestrich.
 • Man kann den Befehl auch noch anders schreiben: ls -la *.txt. Als Ausgang bekommt man eine detaillierte Liste mit allen (auch versteckten) TXT-Dateien. Hier das *.txt ist dass Parameter des Befehls.

Składnia poleceń wygląda następująco: najpierw polecenie, później opcja, a następnie parametr. Dla przykładu użyję polecenia ls, listuje ono zawartość folderu.

 • można wykonać samo ls i zawartość folderu zostanie wylistowana
 • można też napisać ls -al. W ten sposób jako wynik otrzymasz szczegółową listę również z ukrytymi plikami. Litery al są opcją polecenia ls. Opcje zawsze następują po myślniku.
 • można to polecenie jeszcze inaczej napisac: ls -al *.txt. Jako wynik otrzymasz szczegółową listę ze wszystkimi (również ukrytymi) plikami TXT. W tym przypadku *.txt jest parametrem polecenia.

Zusammenfassung

Podsumowanie

Wie immer hoffe ich dass der Inhalt dieser Folge nützlich für dich war. Wenn dir etwas zu diesem Thema fehlte sag es mir Bescheid, entweder in den Kommentaren unten den Artikel oder per Mail niemieckidlait@gmail.com.
Und jetzt die wichtige Nachricht: wie du bestimmt weisst es gibt jetzt die Koronawirusepidemie, Pandemie sogar. Viele Menschen auf der Welt brauchen Hilfe. Und die Menche die Hilfe bringen brauchen sie. Darum habe ich beschlossen dass das ganze Geld die ich aus buymeacoffe bekommen werde werde ich an UNICEF spenden. Zur Zeit ist der Stand des Kontos auf buymeacoffe Null. Wenn du auch helfen willst hier rechts befindet sich der Button von buymeacoffe und kauf mir ein Kaffe und das Geld werde ich am Ende jedes Monats an UNICEF schicken. Es wird ein speziellen Artikel auf der Seite geben wo ich alle die Zahlen für jeden Monat Zeigen werde - wie viel ich bekommen habe und wie viel ich an UNICEF geschickt habe.Wenn du keine Spende dir leisten kannst keine sorgen der ganze Inhalt von Deutsch für IT ist und bleibt für immer frei.

Jak zwykle mam nadzieję, że treść odcinka była dla ciebie przydatna. Jeśli czegoś ci zabrakło daj mi znać albo w komentarzu pod artykułem, albo mailowo na adres niemieckidlait@gmail.com.
Teraz ten ważny komunikat: Jak na pewno wiesz jest epidemia koronawirusa, wręcz pandemia. Wiele ludzi na świecie potrzebuje pomocy. Nawet ci co niosą pomoc potrzebują jej. Dlatego postanowiłem, że całą kasę jaką dostanę na buymeacoffe przeznaczę na UNICEF. Póki co stan konta na buymeacoffe wynosi zero. Jeśli chcesz pomóc tu po prawiej jest button z buymeacoffe i możesz mi postawić kawę, a całą kasę jaką dostanę pod koniec każdego miesiąca wpłacę na UNICEF. Będzie też specjalny artykuł na stronie gdzie będą podane wszystkie liczby za każdy miesiąc - ile było wpłat i ile wpłaciłem UNICEFowie. Jeśli nie możesz sobie pozwolić na postawienie mi kawy, to nie ma sprawy, zawartość Niemieckiego dla IT była i pozostaje na zawsze darmowa.Danke alles gute und bleib gesund.

Komentarze