026 Schreiben des Codes | Pisanie koduDE

PL

Einführung

Wstęp

Heute will ich die erzählen über schreiben des Codes. Vor drei Folgen habe ich dir über den Beruf des Entwicklers gesagt. Darum bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es währe gut über Codieren ein bisschen zu sagen. Wie sagt man auf deutsch zmienna, pętla oder warunek? Das alles und mehr in heutige Folge.
Also loss damit.

Dzisiaj chcę ci opowiedzieć o pisaniu kodu. Przed trzema odcinkami opowiedziałem ci o zawodzie programisty. Dlatego doszedłem do wniosku, że byłoby dobrze opowiedzieć trochę o programowaniu. Jak po niemiecku powiedzieć na zmienną, pętla, warunek? To wszystko i nie tylko opowiem ci w dzisiejszym odcinku.

Die Grundbegriffe

Podstawowe pojęcia

PL

  Am Anfang die Grundbegriffe: | Na początek pojęcia podstawowe:
 • die Zeile - linijka; linijka kodu to Codezeile
  • Błąd jest w 28 linijce kodu - Der Fehler ist in der 28 [achtundzwanzigste] Zeile des Codes
 • die Variable - zmienna brzmi całkiem podobnie jak w angielskim
  • Die Variablen sind normalerweise am Anfang des Codes definiert. - Zmienne są zwykle definiowane na początku
 • die Funktion - funkcja co raczej nie jest niespodzianką, ale czasem jako synonim w języku niemieckim używane jest słowo Aufgabe.
  • Die Funktion lässt den selben Code mehrmals verwenden ohne es zu viederholen. Funkcja umożliwia użycie tego samego fragmentu kodu wiele razy bez konieczności jego powtarzania.
 • die Schleife - to osobiście moje ulubione słowo, oznacza ono pętlę. Jest to moje ulubione słowo z tego zakresu tematycznego, bo nigdy bym nie zgadł co ono znaczy, a usłyszałem je po raz pierwszy na kursie programowania w Fortranie na Humboldt Universität zu Berlin. Zabrzmiało jakby miał co najmniej 50 lat, ale ten kurs miałem w 2008 roku :-).
 • die Bedingung - warunek
  • Eine Schleife kann eine Bedingungsschleife sein. - Pętla może być pętla warunkową
 • verschachteln - zagnieżdżony
  • Zwei Schleifen können ineinander verschachtelt sein. [wieder ein Beispiel mit Schleifen :-)] Dwie pętle mogą być zagnieżdżone jedna w drugiej
 • die Syntax - [das Wort war schon in eine der vorherigen Folgen] składnia
  • Ich muss den Code prüfen ob die Syntax korrekt ist. - Muszę sprawdzić kod czy składania jest poprawna.
 • Arten von Variablen. Ich werde nur auf die einfache, grundsätzliche Arten von Variablen begrenzen, weil die komplexe Variablen haben oft eigene Namen in den jeweiligen Program Sprachen - rodzaje zmiennych, ograniczę się do podstawowych prostych rodzajów, bo złożone typy zmiennych lubią mieć swoje własne nazwy w danym języku programowania:
  • integer - ganze Zahl - dosłownie liczba całkowita
  • float - Gleitkommazahl - dosł. liczba zmiennoprzecinkowa
  • string - die Zeichenfolge- dosł. ciąg znaków
  • date - Datum

DE

PL

Zusätzlich

Poza konkursem

PL

  Tak już dodatkowo słowa nie związane tak bezpośrednio z programowaniem ale na pewno przydatne jako, że kod jest przechowywany w plikach, który gdzieś jest zapisany:
 • die Datei - plik
  • Der Code ist in eine Datei gespeichert. - Kod jest zapisany w pliku
 • die Dateierweiterung - rozszerzenie pliku
  • Die Word-Datei hat eine DOCX erweiterung. - Plik wordowy ma rozszerzenie DOCX.
 • der Speicher - pamięć, w sensie miejsce do zapisania danych
 • der Speicherplatz - miejsce w pamięci
 • das Laufwerk (das Netzlaufwerk) - dysk, dysk sieciowy
  • Auf dem Laufwerk, wo sich der Code befindet, gibt es nicht viel Speicherplatz übrig. - Na dysku, gdzie znajduje się kod, zostało niewiele wolnej pamięci.

DE

PL

Zusammenfassung

Podsumowanie

Danke, dass du das alles gelesen hast. Ich hoffe dass in diese seltsame Zeit es dir und deine Familie gut geht. Man darf nicht verrückt werden, aber man muss vorsichtig und aufmerksam sein.

Dziękuję, że przeczytałeś to wszystko do końca. Mam nadzieję, że w tych dziwnych czasach Ty i twoja rodzina macie się dobrze. Nie można dać się zwariować, ale trzeba być uważnym i ostrożnym.

  Jeśli chcesz się ze mną skontaktować to masz następujące opcje:
 • mail w zakładce kontakt
 • komnetarz pod artykułem
 • nowa strona www.niemieckidlait.mn.co.Danke alles gute und bleib gesund.

Komentarze