025 Anwendungsfenster | Okno aplikacjiDE

PL

Einführung

Wstęp

Heutiges Thema ist das Anwendungsfenster, oder genauer gesagt die deutschen Begriffe die die jeweiligen Elemente des Anwendungsfensters bezeichnen.

Dzisiejszy temat to okno aplikacji, a właściwie niemieckie określenia na poszczególne elementy znajdujące się w oknie aplikacji.

Das Anwendungsfenster

Okno aplikacji

PL

 • die Anwenderoberfläche - dosłownie byłaby to powłoka użytkownika, chodzi po prostu o GUI (,czyli interfejs graficzny użytkownika)
  Nach dem Login siehst du die Anwenderoberfläche. - Po zalogowaniu zobaczysz interfejs użytkownika.
 • Der Anwender - użytkownik. Jest to jeden z wielu możliwych terminów na określenie użytkownika, inne to:
  • Benutzer
  • Nutzer
  • oder direkt aus Englischen - User
 • die Schaltfläche - przycisk, klawisz, ale bardziej w kontekście klikalnego obiektu na ekranie. W polskiej nowomowie często określane jako button.
  Um den Eintrag zu ändern musst du auf die Schaltfläche Edit klicken. - Aby zmienić wpis musisz kliknąć na przycisk Edit.
 • Anmelden - w kontekście IT oznacza zalogować się
  • einloggen oczywiście też funkcjonuje
  • Anmeldename to nazwa użytkownika (ale może też być po prostu Benutzername)
 • Abmelden - wylogowanie się
  Am Ende des Tages muss ich mich von der Anwendung abmelden. - Na koniec dnia muszę się wylogować z aplikacji.
 • die Menüleiste - pasek menu (i o ile mnie pamięć nie myli to już wcześniej było to słowo)
 • das Menüband - wstążka (menu)
  Bitte betätige die Schaltfläche Speichern auf dem Menüband. - Kliknij proszę zapisz na wstążce.
 • der Menüeintrag - pozycja w menu (to już tak przy okazji omawiania menu).
  Klick auf Menüeintrag Vertrag. - Kliknij na pozycję Umowa w menu

DE

PL

Zusammenfassung

Podsumowanie

OK, es reicht für heute. Es gibt sicherlich mehr Vokabular zu diesem Thema, aber ich will dich nicht mit Informationen i einer Folge überladen.

OK, wystarczy na dzisiaj. Na pewno jest więcej słów związanych z tym tematem, ale nie chcę cię przeładować informacjami w jednym odcinku.

  Jeśli chcesz się ze mną skontaktować to masz następujące opcje:
 • mail w zakładce kontakt
 • komnetarz pod artykułem
 • nowa strona www.niemieckidlait.mn.co. Jest to nowa strona powstała na początku tego (2020) roku i jest to nasza strona społecznościowa. Mówiąc nasza mam na myśli Twoja, pozostałych słuchaczy i moja, bo treść tam będziemy tworzyć wspólne. Będę zamieszczał tam linki do nowych artykułów i podcastów, ale liczę też na twoją aktywność. Na zadawanie pytań, na udzielanie odpowiedzi na pytania innych. Wejdź na stronę i zapisz się do społeczności.Danke alles gute und bis zum nächsten mal.

Komentarze