022 Urlaub | UrlopDE

PL

Einführung

Wstęp

Heute wird es noch ein Thema geben der mit Neujahr verbunden ist und nämlich Urlaub. Am Anfang des Jahres normalerweise plant man den Urlaub für den aktuellen Jahr. Aber wie viel Urlaubstage hat man zu Verfügung in Polen und wie viel in Deutschland? Wie sieht die Sache wenn man Krank ist, gibt es ein Begranzung wie viel Tage man Krankgeschrieben sein darf? Auf diese Fragen werde ich dir in heutige Folge antworten.

Dzisiaj jeszcze pozostanę w tematach noworocznych, a mianowicie urlopy. Zwykle na początku roku planuje się urlopy na bieżący rok. Ale jaka jest pula urlopów w Polsce a jaka w Niemczech? Jak wygląda sprawa z urlopem chorobowym, czy jest w jakiś sposób limitowany? Na te pytania odpowiem tobie w dzisiejszym odcinku.

Urlaub

Urlop

Zuerst die Urlaube in Deutschland:

 • Der Mindesturlaub beträgt 4 Wochen. Wenn man 6 Tage der Woche arbeitet dann hat man 24 Tage Urlaub. Aber die mehrheit arbeitet 5 Tage der Woche und in solchen Fall hat man 20 Tage Urlaub.
 • Aber das war nur das Minimum oft hat man mehr Urlaubstage. In den Tarif- oder Arbeitsvertrag sind kann 30 Urlaubstage vorgesehen.
 • Das recht zum vollen Urlaubsanspruch erwirbt man erst nach 6 Monaten Arbeit. Aber bis dahin hat man recht zum Teilurlaub. Für jeden Monat Arbeit kriegt man 1/12 des Jahresurlaub. In Polen gibt es eine ähnliche lösung beim ersten Arbeitgeber. Wenn der Arbeitsbeginn ist nicht am 1. Januar, dann bekommt man in den ersten Arbeitsjahr nur Teilurlaub. D.h. für jeden Monat Arbeit kriegt man 1/12 des Jahresurlaub.

In Polen ist die Sache ein bisschen anders:

 • Wenn man weniger als 10 Jahren Arbeitserfahrung hat dann hat man Urlaubsanspruch von 20 Tage egal wie viel Tage in der Woche man arbeitet. Aber in diesem Fall zu Arbeitserfahrung rechnet man die Ausbildung ein wie folgt:
  • Hochschule - 8 Jahre Arbeitserfahrung
  • weiterführende Aufbauschule - 6 Jahre Arbeitserfahrung
  • Oberschule - 5-4 Jahre Arbeitserfahrung
  • Berufsschule - 3 Jahre Arbeitserfahrung
 • Wenn man mindestens 10 Jahren Berufserfahrung hat, dann hat man Urlaubsanspruch von 26 Tage. Also wenn z.B am 2. Dezember hat 10 Jahren Berufserfahrung erreicht, dann bekommt er 6 zusätzliche Urlaubstage für den laufenden Jahr.
 • In IT Branche in Polen sind B2B Verträge relativ populär. In solchen Vertrag kann sein dass man mehr als 26 Urlaubstage hat. Obwohl meistens ist es so dass man keinen Urlaub in solchen Vertrag hat. Für die Tage die man nicht arbeitet bekommt man kein Geld.

Na początek urlopy w Niemczech:

 • Minimalny urlop w Niemczech wynosi 4 tygodnie. Jeśli ktoś pracuje 6 dni w tygodniu to ma 24 dni urlopu. Ale większość pracuje 5 dni w tygodniu i w takim wypadku ma się 20 dni urlopu
 • Ale to jest tylko minimum często ma się więcej dni urlopu. W układ zbiorowy lub w umowa o pracę może przewidywać 30 dni urlopu.
 • Prawo do pełnego urlopu uzyskuje się po 6 miesiącach pracy. Do tego czasu można skorzystać z urlopu częściowego. Za każdy przepracowany miesiąc uzyskuje się 1/12 pełnego wymiaru urlopu. W Polsce jest podobnie w przypadku pierwszego pracodawcy. Jeśli rozpoczęcie pracy nie nastąpiło 1. stycznia, wtedy otrzymuje się 1/12 urlopu za każdy przepracowany miesiąc i tak do końca roku.

W Polsce wygląda to nieco inaczej:

 • Jeśli ma się mniej niż 10 lat doświadczenia zawodowego to ma się prawo do 20 dni urlopu nieważne ile dni w tygodniu się pracuje. W tym wypadku do doświadczenia zawodowego wlicza się wykształcenie w następujący sposób:
  • szkoła wyższa - 8 lat doświadczenia
  • szkoła policealna - 6 lat doświadczenia
  • szkoła średnia - 4-5 lat doświadczenia
  • szkoła zawodowa - 3 lata doświadczenia
 • Gdy ma się co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego, to ma się prawo do 26 dni urlopu. Jeśli n.p. 2. grudnia osiągnie się 10 lat doświadczenia zawodowego to dostaje się 6 dodatkowych dni urlopu na bieżący rok.
 • W branży IT umowy B2B są relatywnie popularne. W takich wypadkach może się zdarzyć, że ma się więcej niż 26 dni urlopu. Jednak najczęściej jest tak, że nie ma się żadnego urlopu w tego typu umowie. Za dni w których się nie pracuje nie dostaje się pieniędzy.

Krankgeschrieben

Zwolnienie chorobowe

Die regeln für Krankschreibung sind ähnlich in Deutschland und Polen. Der Arzt bestimmt wie lange die Arbeitsunfähigkeit dauert. Der unterschied ist, dass in Deutschland wenn man nur bis zu 6 Wochen Krank ist bekommt man normalen Gehalt. In Polen ist es so dass ab ersten Tag der Krankschreibung bekommt man nur 80% des Gehaltes.

Zasady co do urlopu chorobowego są podobne w Niemczech i Polsce. To lekarz określa jak długo trwa niezdolność do pracy. Różnica jest taka, że w Niemczech gdy jest się chorym do 6 tygodni to otrzymuje się normalną pensję. W Polsce jest tak, że od pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego otrzymuje się tylko 80% pensji.

Zusammenfassung

Podsumowanie

Heute war ein Thema aus den Bereich der Verwaltung und nicht IT. Aber trotzdem ist das meine meinung nach ein wichtiges Thema. Er gibt dir ein überblick wie sieht es aus mit den Urlaubsanspruch in Deutschland. Dadurch bist du auch in der lage Einschätzen wie lange deine KolegenInen aus Deutschland im Urlaub sein können. Als Entschädigung verspreche ich dir, dass der nächste Thema wir mehr mit IT verbunden sein.

Dzisiejszy temat był bardziej z obszaru administracji niż IT. Jednak mimo to uważam że jest to ważny temat. Daje ci on pogląd na to jak wygląda sytuacja z wymiarem urlopu w Niemczech. Przez to jesteś w stanie oszacować jak długo twoje koleżanki, twoi koledzy z Niemiec mogą być na urlopie. Jako rekompensatę obiecuję ci że następny temat będzie bardziej związany z IT.Das Vokabular | słownictwo:

der Mindesturlaub - urlop minimalny

der Tarifvertrag - układ zbiorowy

der Arbeitsvertrag - umowa o pracę

der Urlaubsanspruch - prawo do urlopu

die Krankschreibung - urlop chorobowy

die Arbeitsunfähigkeit - niezdoloność do pracy

jedna dwunasta (1/12) - einen Zwölftel

Komentarze

 1. jak będzie po niemiecku 1/12 ? - można by dodać w słowniczku :)
  Dziękuję za wpis i za pdf-y :)

  OdpowiedzUsuń

Prześlij komentarz