018 Nicht gelingen | Nie udawać sięDE

PL

Einführung

Wstęp

Wie sagt man das etwas hat geläuft nicht wie geplant, nicht wie du es dir gedacht hast, das etwas ist unterwegs kaputt gegangen und der ganze Prozess hat ohne Erfolg beendet. Darüber werde ich dir heute sagen.

Jak powiedzieć, że coś się nie udało, nie poszło po naszej myśli, że coś się wywaliło po drodze i jakiś proces zakończył się niepowodzeniem. O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku.

Die am häufigsten benutzte Worte

Najczęściej używane słowa

PL

 • etwas ist schief gelaufen/gegangen - coś poszło nie tak, nie po naszej myśli, nie powiodło się
  • samo schief oznacza krzywy, pochylony, skośny
 • Es hat nicht geklappt - nie zadziałało
 • es geht nicht - nie działa
 • scheitern - ponosić klęskę, doznawać porażki, nie powieść się
  • es scheitert immer - zawsze kończy się niepowodzeniem
  • Ich habe alles mögliche probiert aber ich bin immer gescheitert - Próbowałem już wszystkiego ale zawsze mi się nie udawało.
 • fehlschlagen - nie powieść się, nie udać się, spełznąć na niczym
  • Alle betroffenen Test sind auf den Login versuch fehlgeschlagen - Wszystkie testy, którychy to dotyczyło, nie powiodły się na próbie zalogowania
 • missglücken - nie powieść się
  • Er hat probiert den Fehler zu beheben, aber der Versuch hat missglückt. - Próbował naprawić błąd, ale próba skończyła się niepowodzeniem.
 • versagen - zawieść, może mieć trochę inne znaczenie w zależności od kontekstu
  • w odniesieniu do maszyny versagen oznacza - przestać działać
  • w kontekście jakiejś instalacji oznacza - nie zadziałać, np.:
   • der Server hat versagt - Serwer nie zadziałał

Inne słowa

Jako ciekawostka chcę wspomnieć:

 • danebengehen - dosłownie chybić cel, ale potocznie oznacza to też nie udać się
 • ausfallen - w podstawowym znaczeniu oznacza wypadanie, np włosów, lub odwołać jakieś wydarzenie, albo że jakieś wydarzenie się nie odbyło, jednak w kontekście niepowodzenia może być zastosowany jako synonim do versagen np.:
  • der Monitor ist ausgefallen - monitor przestał działać; lub: Monitor się zepsuł.

Zusammenfassung

Podsumowanie

Ich hoffe ich habe dich mit den heutigen Thema nicht deprimiert. Das Vokabular heute war nicht besonders optimistisch aber meine meinung nach sehr nützlich in alltäglichen Arbeitstag. Obwohl wir das nicht mögen solche Situationen werden vorkommen, dass etwas Funktioniert nicht wie es soll oder wir werden an etwas missglücken. Dank dem heutigen Vokabular wirst du in der lage sein es den KolegenInen aus Deutschland zu erzählen und gemeinsam eine lösung finden.

Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek ciebie nie zdołował, słownictwo dzisiaj poruszane nie było optymistyczne, jednak moim zdaniem jak najbardziej w codziennej pracy przydatne. Choć tego nie lubimy to niestety sytuacje gdy coś nie będzie działać, bądź się nie uda będą nam się przydarzały. Dzięki słownictwu z tego odcinka będziesz mógł opowiedzieć o tym kolegom/koleżankom z Niemiec i razem obmyślić rozwiązanie.Alles gute und bis zum nächsten malKomentarze

Prześlij komentarz