011 Die deutsche Syntax | niemiecka składniaDE

PL

Die deutsche Syntax

Niemiecka składnia

Heutige Folge wird ein bisschen anders aussehen. Es wird eine Einführung auf Deutsch geben und dann ein Beispiel mit der besprechung auf polnisch. Und das Thema für heute ist der Deutsche Satzbau. Aus unsere polnische sicht ist die deutsche Syntax schwer, weil oft ist es so, dass das wichtigste Wort, das Prädikat ist auf den letzten platz in den Satz. In den polnischen Satzbau ist das Prädikat urgent wo am anfang, gleich bei das Subjekt. Also wenn es am Ende des Satzes ist kann es verwirrend sein. Bei kurzen Satz geht es noch, bei einen langen Satz wird es problematisch, aber wenn es ein zusammengesetzter Satz ist, dann kann man vergessen worum es überhaupt ging. Ich gebe es zu, dass es auch mir manchmal passiert. Vor allem bei lesen, aber dann lese ich den Satz einfach noch mal. Gleich wird ein Beispiel folgen.

Dzisiejszy odcinek będzie nieco inny. Będzie wstęp a później przykład wraz z omówieniem po polsku. Dzisiejszym tematem jest niemiecka składnia. Z naszego polskiego punktu widzenia niemiecka składnia jest trudna, bo często zdarza się, że najważniejsze słowo, orzeczenie jest na końcu zdania. W polskiej składni orzeczenie jest gdzieś na początku, zaraz obok podmiotu. Więc gdy jest na końcu zdania może to być mylące. Przy krótkich zdaniach jest to do ogarnięcia, przy długich zdaniach robi się to problematyczne, ale gdy jest to zdanie złożone, to można zapomnieć o co w ogóle chodziło. Przyznaję, że mi się to zdarza od czasu do czasu. Przede wszystkim podczas czytania, ale wtedy po prostu czytam zdanie od początku.

PL

Czas na przykład

Do zobrazowania trudności z niemiecką składnią posłuży zdanie relatywnie krótkie, ale stanowi połowę treści znanej piosenki: Rammstein “Du Hast”.

Du
Du hast
Du hast mich
Du hast mich
Du hast mich gefragt
Du hast mich gefragt
Du hast mich gefragt und ich hab nichts gesagt

Samo Du oczywiście jeszcze nie wiele nam mówi o co chodzi w zdaniu. Jednak już Du hast może oznaczać Ty masz lub jeśli tylko słyszymy formę mówioną można pomyśleć, że jest to Du hasst, czyli ty nienawidzisz. W kolejnej wersji dochodzi Du hast mich co może oznaczać Masz mnie lub Du hasst mich czyli Nienawidzisz mnie. I w końcu na końcu wszystkie wątpliwości się rozwiewają Du hast mich gefragt czyli zapytałeś mnie.
Jeszcze jest część wyjaśniająca o co podmiot liryczny w tym utworze został zapytany. W utworze jest to powiedziane już na raz ale na potrzeby naszego przykładu będę dodawał pojednynczo słowa:

  • Du hast mich gefragt und ich - zapytałeś mnie i/a ja
  • Du hast mich gefragt und ich hab - zapytałeś mnie i/a ja mam
  • Du hast mich gefragt und ich hab nichts - zapytałeś mnie a ja nie mam/zapytałeś mnie a ja nic
  • Du hast mich gefragt und ich hab nichts gesagt - zapytałeś mnie a ja nic nie powiedziałem.

DE

PL

Die Zusammenfassung

Podsumowanie

Wie man es auf dem Beispiel sieht sogar kurze Sätze, die theoretisch einfach sind, mit jedem weiteren Wort können ihre bedeutung ändern. Wenn es so viel in einen kurzen Satz passiert, dann habe ich eine Hausaufgabe heute: Worum geht es in den folgenden Satz, wie ändert sich sein Sinn mit jeden neues Worst, wiesst du überhaupt noch an was bezieht sich das letzte Wort im Satz?:-):

Der Login Versuch zu die neue Version der Anwendung, die seit heute morgen zu verfügung steht, ist fehlgeschlagen.

Schreib bitte die Lösung unten in den Kommentaren. Du kannst auch eine konstruktive Kritik dazu schreiben und auch Themenideen für nächsten Folgen. Das ist alles für heute.
Danke, alles gute und bis zum nächsten mal.

Jak widać na podstawie przykładu nawet krótkie zdania, które są teoretycznie proste z dodawaniem każdego kolejnego słowa może zmieniać sens zdania. Jeśli przy prostym zdaniu tyle się dzieje to dzisiaj mam zadanie domowe: O co chodzi w zdaniu i jak się zmienia jego sens z każdym następnym słowem, czy w ogóle pamiętasz do czego odnosi się ostatnie słowo w zdaniu? :-):

Der Login Versuch zu die neue Version der Anwendung, die seit heute morgen zu verfügung steht, ist fehlgeschlagen.

Rozwiązanie napisz w komentarzu poniżej. Przy okazji możesz napisać konstruktywną krytykę jak i pomysły na kolejne odcinki/artykuły. To wszystko na dzisiaj
Danke, alles gute und bis zum nächsten mal.Der Wortschatz | Słownictwo:

das Prädikat - orzeczenie

das Subjekt - podmiot

es geht - daje radę/ujdzie/do ogranięcia

worum es überhaupt ging - o co w ogóle chodziło

worum geht es - o co chodzi

Komentarze