010 Nur ein Wort: Betrieb | tylko jedno słowo: BetriebDE

PL

Nur ein Wort: Betrieb

Tylko jedno słowo: Betrieb

Heute die ganze Folge wird nur ein einziges Wort gewidmet: Betrieb. Ich gebe es öffentlich zu, dass ich selber ein Problem mit dieses Wort habe. Warum es so ein schweres wort für mich ist? Weil es sehr viel bedeutungen hat und es von den Kontext abhängig ist. Wenn du Artikel 004 gelesen hast, dann erinnerst du dich vielleicht an das Wort Betriebssystem. Betriebssystem, also ein system der den Rechner betreibt. Aber ich fange von vorne an.

Dzisiejszy artykuł będzie poświęcony tylko jednemu słowu: Betrieb. Przyznaję publicznie, że sam mam z tym słowem problem. Dlaczego jest to dla mnie takie trudne słowo? Ma ono wiele znaczeń i są one zależne od kontekstu. Jeśli czytałeś artykuł 004, to może przypominasz sobie słowo Betriebssystem, czyli system który "napędza" komputer (system operacyjny). Ale zacznę od początku.

Die bedeutungen von "Betrieb"

Znaczenia "Betrieb"

Ich glaube, dass wenn man Betrieb (plural Betriebe) sagt dann am häufigsten:

 • ist eine Fabrik gemeint. Also ein Unternehmen eine Firma meistens aus einem Industriellen gebiet (muss aber nicht). Z.B. eine Firma die Rechner herstellt ist eine Betrieb.
 • Aber es kann einen landwirtschaftlichen Betrieb geben. Die funktionieren auf dem Lande und die Bauern die dort arbeiten liefern Lebensmittel, oder Produkte aus denen später Lebensmittel gemacht werden.
 • Betrieb bedeutet auch die Leute die in eine bestimmte Fabrik arbeiten. Also alle Leute aus einem Unternehmen bezeichnet man auch als Betrieb.

Sądzę, że najczęściej gdy mówi się o Betrieb (l.mn. Betriebe) to:

 • ma się na myśli fabrykę. Czyli jakieś przedsiębiorstwo, firmę przemysłową (chociaż nie musi być przemysłowa). Np. firma produkująca komputery można określić słowem Betrieb.
 • może też być przedsiębiorstwo rolne. Działa ono na wsi i rolnicy w nim pracujący dostarczają środki spożywcze lub produkty, z których później wytwarzane są środki spożywcze
 • Betrieb oznacza też ludzi, którzy pracują w określonej fabryce. Także wszystkich ludzi z jednego przedsiębiorstwa określa się jako Betrieb.

Das ist schon ziemlich viel, aber das ist noch längst nicht alles. Es gibt noch eine ganz andere Gruppe von bedeutungen für Betrieb, die keine plural form hat:

 • es kann die Arbeit von eine Maschine bedeuten. Man kann sagen wenn z.B. ein Motor Arbeitet, dass er im Betrieb ist. Und wenn das Motor kaputt gegangen ist, dann ist es außer Betrieb. Aber das beste ist wenn der Motor in ordnung ist und nur ausgeschaltet ist, ist er auch außer Betrieb.
 • Wenn man Betrieb im Kontext einer Fabrik oder eine Maschine benutzt, dann wahrscheinlich geht es um art auf die sie funktioniert. Z.B. Outlook kann im Offlinebetrieb sein. Oder wenn eine Maschine falsch funktioniert, dann ist sie im fehlerhafter Betrieb. Wenn ein Gerät mit seine ganze kraft arbeitet, dann ist es im vollem Betrieb.

To już dość dużo, ale na tym jeszcze nie koniec. Jest jeszcze inna grupa znaczeń słowa Betrieb, która nie ma liczby mnogiej:

 • Może oznaczać pracę maszyny. Gdy np. pracuje silnik można powiedzieć: Ein Motor ist im Betrieb. Gdy się silnik zepsuje można powiedzieć: das Motor ist außer Betrieb. Ale najlepsze jest to, że jeśli silnik jest w porządku, a tylko wyłączony to też można powiedzieć: das Motor ist außer Betrieb.
 • Gdy używa się słowa Betrieb w kontekście fabryki lub maszyny, to prawdopodobnie chodzi o sposób/tryb w jakim pracuje. Np. Outlook może być w trybie offline. Gdy maszyna źle pracuje to może być w błędnym trybie. Gdy urządzenie pracuje pełną mocą to można powiedzieć: es in vollem Betrieb.

Das waren die Substantive, jetzt zu den Verben :-D

To były rzeczowniki, a teraz do czasowników :-D

Der Verb ist betreiben, und es ist ein reguläres Verb, also:

 • ich betreibe
 • du betreibst
 • er/sie/es betreibt
 • wir betreiben
 • ihr betreibt
 • sie/Sie betreiben

Czasownik betreiben jest czasownikiem regularnym, więc:

 • ich betreibe
 • du betreibst
 • er/sie/es betreibt
 • wir betreiben
 • ihr betreibt
 • sie/Sie betreiben

Synonyme der erste Gruppe der Bedeutungen von betreiben sind: machen, treinen, ausueben, unternehmen, z.B.:

 • wenn man Sport übt/treibt dann sagt man, dass man Sport betreibt
 • wenn man Forschungen macht, dann kann man auch sagen dass man Forschungen betreibt
 • wenn man studiert kann man sagen, dass man Studien betreibt

Eine andere bedeutung ist ein Prozess zu beschleunigen (also schneller machen) z.B. die Vegetation zu betreiben, also dass die Vegetation schneller zu Ende ist. Ich glaube dass es unmöglich ist, aber es geht nur um das Beispiel.

Betreiben kann auch die art und weise auf die ein Gerät wirkt. Ein Auto kann mit Benzin betrieben werden oder mit Dieselkraftstoff.

Synonimy dla pierwszej grupy znaczeń betreiben są: zrobić, uprawiać, ćwiczyć, przedsięwziąć, np.:

 • gdy się ćwiczy/uprawia jakiś sport to można powiedzieć: dass man Sport betreibt
 • gdy się robi jakieś badania to można powiedzieć: dass man Forschungen betreibt
 • gdy się studiuje to można powiedzieć: dass man Studien betreibt

Inne znaczenie to przyspieszenie jakiegoś procesu np.: die Vegetation zu betreiben, czyli przyspieszenie procesu wegetacji. Wydaje mi się to niemożliwe, ale chodzi jedynie o przykład.

Betreiben oznacza też sposób/rodzaj napędu jakiegoś urządzenia. Auto może być napędzane benzyną lub olejem napędowym.

Zusammenfassung

Podsumowanie

Du verstehst jetzt warum ich Probleme mit das Wort Betrieb habe, aber ich hoffe das diese Folge hat dir geholfen das Wort besser zu verstehen. Es gibt Wörter in Deutsch die viele bedeutungen habe. Der vorteil ist wenn du allgemein die Bedeutung des Wortes kennst ist es einfacher Worte die du das erste mal hörst zu verstehen. Und Betrieb ist ein gutes Beispiel. Du hast jetzt eine grobe Ahnung was das Wort bedeutet und wenn du jetzt zum ersten mal wurdest das Wort Betriebssystem hören, dann wahrscheinlich wurdest du raten was es bedeutet.

Rozumiesz teraz dlaczego mam kłopot ze słowem Betrieb, ale mam nadzieję, że ten odcinek pomógł ci w lepszym zrozumieniu tego słowa. Są słowa w języku niemieckim które mają wiele znaczeń. Plusem jest to, że jeżeli znasz ogólne znaczenie takiego słowa, to jest łatwiej zrozumieć słowa które słyszysz po raz pierwszy. Betrieb jest dobrym przykładem. Masz teraz ogólne pojęcie co to słowo oznacza i jeśli teraz byś pierwszy raz usłyszał słowo Betriebssystem to zapewne zgadłbyś co ono oznacza.Der Wortschatz | Słownictwo:

landwirtschaftlicher Betrieb - przedsiębiorstwo rolne

in Betrieb sein - pracować/działać [tylko w kontekście urządzenia]

außer Betrieb - nieczynne, zepsute, wyłączone [tylko w kontekście urządzenia]

Outlook kann im Offlinebetrieb sein - Outlook może być w trybie offline

im vollem Betrieb - pracuje pełną mocą [tylko w kontekście urządzenia]

Sport betreiben - uprawiać sport

Forschungen betreiben - przeprowadzać badania

Studien betreibt - studiować

die Vegetation zu betreiben - przyspieszać wegetację

Ein Auto kann mit Benzin betrieben werden oder mit Dieselkraftstoff - Auto może być napędzane benzyną lub olejem napędowym.

Komentarze